Fremtidsfabrikken search
facebook linkedin youtube
 
 
 
 
 
 

FREMTIDS-FABRIKKEN SYDFYN

KLIK HER FOR MENU
INFORMATION:

PROJEKTNAVN: Fremtidsfabrikken Sydfyn

FORMÅL: Skabe de bedste vækstbetingelser for kreative iværksættere

HOVEDAKTIVITETER:Uddannelsesforløbene Boost Sydfyn

PARTNERE: Kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, Ærø Turist- og Erhvervsforening og Væksthus Syddanmark, Svendborg Erhvervsskole

PROJEKTØKONOMI: 26 mio. kr.

FINANSIERING: 13 mio. kr. EU Socialfond, 5,5 mio. kr. Regionale ErhvervsudviklingsMidler

PERIODE: 01.01.2011 - 31.01.2015

WEB: projekt.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk

Projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn

Fremtidsfabrikken Sydfyn er et stort sydfynsk projekt, der skaber bedre vækstbetingelser for kreative iværksættere:

  • Nye iværksættere kan få den hjælp og vejledning, der skal til for at overleve og blive en succes som selvstændig.
  • Etablerede iværksættere kan hente ny inspiration og finde samarbejdspartnere i netværk og andre af Fremtidsfabrikkens aktiviteter.

Målet med projektet er at skabe vækst og en forøgelse af andelen af kreative iværksættere i de fire sydfynske kommuner Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg.

 

Fremhævet på europæisk plan

I oktober 2017 blev vi desuden fremhævet som 'outstanding good practise' i europæisk sammenhæng.

 

Fremtidsfabrikken er fremhæves som et meget konkret bud på, hvordan Sydfyn bedst skaber attraktive rammer for de kreative erhverv og deres samspil med det øvrige erhvervsliv. Samtidig skal Fremtidsfabrikken placere Sydfyn på Danmarkskortet som omdrejningspunkt for kreativ innovation og udvikling, og derved tiltrække iværksættere fra resten af landet.

 

 

Aktiviteter

Projektet har til formål at skabe øget vækst på Sydfyn gennem følgende hovedaktiviteter:

  • Uddannelse af 250 kreative iværksættere, så de kan udvikle bedre og mere innovative løsninger og forretningsmodeller og får højere vækst- og overlevelsesrate. Uddannelsen skal bidrage til at profilere Sydfyn som ressourceområde for kreative iværksættere. BOOST SYDFYN 1.0
  • Uddannelse af 30 lokale rådgivere - advokater, revisorer, bankrådgivere, private og offentlige erhvervsrådgivere  og undervisere fra Svendborg Erhvervsskole - så de bliver samarbejdspartnere, der understøtter iværksætternes udviklingsproces gennem nye redskaber som coaching, proaktivitet og kreativitet. BOOST SYDFYN BIZZ
  • Uddannelse af 85 kommunalansatte med erhvervskontakt i de fire kommuner således, at medarbejderne bliver bedre til at servicere iværksættere, kommunernes tilbud bliver mere synlige, der udvikles nye offentlige tiltag, og der bliver større forståelse for iværksætternes tænke- og handlemåde. BOOST SYDFYN NU
  • Etablering af Iværksætterhuset Fremtidsfabrikken med kontorfællesskab, showroom og værksteder, hvor iværksætterne fagligt støttes af netværk, mentorordninger og økonomisk rådgivning. En del af uddannelsesaktiviteterne skal foregå i iværksætterhuset. Når iværksætterhuset etableres skal en satellit af Fremtidsfabrikken ligeledes etableres på Ærø.
  • Udvikling af netværk i og omkring Fremtidsfabrikken samt afholdelse af faglige og relationsopbyggende netværksmøder.
  • Etablering af mentorordning, hvor succesfulde erhvervsfolk som mentorer stiller deres viden og erfaring til rådighed for kreativ entreprenører.
  • Etablering af en økonomisk rådgivende funktion, hvor private aktører hjælper iværksættere med at tackle den økonomiske usikkerhed fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende.
  • Udvikling og implementering af en strategi for brug af nye medier, der skal skabe sammenhængskraft mellem projektets hovedaktiviteter, bl.a. hjemmeside, blogs, streaming af foredrag og undervisning, brug af sociale medier m.m.

 

Læs mere på projektets hjemmeside: www.projekt.fremtidsfabrikken.com

 

Fremtidsfabrikken   |   fremtidsfabrikken@svendborg.dk   |   Tlf. (+45) 30174460