Fremtidsfabrikken search
facebook linkedin youtube
 
 
 
 
 

IT & MARITIME

KLIK HER FOR MENU
INFORMATION:

AKTIVITETER: Kompetenceudviklingsforløb, faglige workshops og netværksevents

MÅLGRUPPE: Iværksættere og små og mellemstore virksomheder inden for IT og maritime erhverv.

STARTER: August 2018

PRIS: Gratis - til nogle aktiviteter betaler du for forplejning.

KONTAKT: Koordinator Helge Padegaard på mobil: 3017 4433 eller fremtidsfabrikken@svendborg.dk

Masser af tilbud til iværksættere og små og mellemtore virksomheder inden for IT og maritime erhverv

 

Vækst, innovation og samarbejde er nøgleordene i projektet Co-Create Sydfyn, der i de kommende år stiller en række tilbud til rådighed for IT og maritime erhverv. Projektet skal hjælpe virksomhederne med at sætte fart i udviklingen af nye produkter, nye markeder og samarbejder på tværs.

 

HVEM kan deltage?

I projektet kan der deltage iværksættere og virksomheder med op til 250 ansatte fra IT og maritime erhverv fra Sydfyn og øvrige Danmark. Der kan også deltage virksomheder der indgår i de to branchers værdikæde, fx underleverandører indenfor produktion og service.

 

HVILKE tilbud er der?

Da projektets målgrupper har forskellige behov, stiller vi i projektet en pallette af forskellige tilbud til rådighed. Det er i paletten lagt stor vægt på fleksibilitet, så virksomheder selv kan vælge de kompetencer, viden og sparring, som netop de har brug for. Co-Create Sydfyn omfatter flg. aktiviteter:

 

Co-Create Business: Individuelt tilpasset, modulopbygget kompetenceudviklingsforløb, der forbedrer små og mellemstore virksomheders forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer. Det kan være indenfor strategi og ledelse, market trends, innovation, salg, markedsføring, branding og kommunikation m.fl. Hver virksomhed kan sammensætte sit eget forløb med deltagelse af forskellige medarbejdere. Flere virksomheder kan gå sammen om at udvikle produkter gennem forløbet.

 

Co-Create Leadership: Korte, intensive kompetenceudviklingsforløb for virksomhedernes topledelse og bestyrelsesmedlemmer samt topchefer fra organisationer og kommuner. Niveauet skal være højt, som ønsket af virksomhederne.

 

Co-Create Entrepreneur: Kollektive uddannelsesforløb, der forbedrer iværksætteres vækstrater og levedygtighed. Der startes op i små grupper med seks iværksættere i hver gruppe med et kort intensivt forløb. Derefter har de workshops fælles med virksomhederne i Co-Create Business.

 

Co-Create Accelerator: Den maritime Startup Hub med acceleratorforløb til udvalgte iværksættere med stort markeds- og vækstpotentiale. Her får iværksættere adgang til teknisk support, testfaciliteter, sparring på forretningsudvikling, kontakt til investorer og adgang til samarbejdspartnere blandt virksomheder i det maritime klyngemiljø.

 

Co-Create Advice: Klippekort til mentorer og anden specifik rådgivning som f.eks. ingeniører, innovationsrådgiver, advokat, revisor m.fl.

 

Tværgående aktiviteter: Åbne faglige netværksevents, møder med en Nestor Taskforce og samarbejder omkring rekruttering mm. Virksomheder behøver ikke deltage i ovenstående aktiviteter for at være med til netværkevents.

 

Maritim startup hub i Svendborg

Fyns Maritime Klynge starter en maritim startup hub med et gennemtestet accelerator-forløb for særligt innovative iværksættere med stærke produktideer til fremtidens maritime branche.

Ambitionen er at gøre Sydfyn til centrum for udvikling af maritime startups og spin-out virksomheder. Derfor kan såvel danske som internationale iværksættere, der arbejder med udvikling af fx green shipping, autonome teknologier samt digitale optimerings-systemer, søge om optagelse i hub’en.

De første iværksættere forventes optaget i starten af 2018.

 

HVAD koster det?

Da projektet modtager økonomisk støtte fra Den Europæiske Socialfond og Syddansk Vækstforum, skal deltagende virksomheder kun betale med deres tidsforbrug. Dvs. at det er gratis at deltage bortset fra et bidrag til forplejning. Dog er der i Co-Create Leadership et lidt større deltagergebyr.

 

HVORNÅR starter det?

Projektet varer 3½ år og starter i januar 2018. Frem til sommeren 2018 skal de forskellige aktiviteter færdigudvikles og undervisere og specialister findes. I processen ønsker vi feedback på koncepterne fra potentielle deltagere. De fleste aktiviteter starter i august 2018, og der kan søges om deltagelse fra maj.

 

HVOR foregår det?

En stor del af undervisningen og de faglige workshops foregår i Fremtidsfabrikkens IT og maritime iværksætterhus på kvægtorvet i Svendborg. Udvalgte fag vil der også blive undervist i på Ærø. For iværksætterne bliver der adgang til værksteder og laboratorier på SIMAC. Netværksevents holdes på kvægtorvet, ude hos virksomheder, på SIMAC og andre inspirerende steder.

 

HVORDAN kan du være med?

Send en mail til fremtidsfabrikken@svendborg.dk eller ring på 30 17 44 49, hvis du eller din virksomhed er interesseret i at deltage i nogle af aktiviteterne. Du kan også skrive til os, hvis du bare ønsker at modtage nyheder om projektet.

 

Hvis du vil vide mere om den maritime startup hub og acceleratorforløbet, bedes du kontakte Lars Ahrendtsen på larsa@udviklingfyn.dk eller mobil 2368 6911.

 


       

 

 

Fremtidsfabrikken   |   fremtidsfabrikken@svendborg.dk   |   Tlf. (+45) 30174460