Fremtidsfabrikken search
facebook linkedin youtube
 

FORUNDERSØGELSER

KLIK HER FOR MENU
INFORMATION:

PROJEKTNAVN: Forundersøgelse – innovation og vækst på Sydfyn via samarbejder på tværs af lokale styrkepositioner inden for IT, maritime og kreative erhverv

FORMÅL: Forundersøgelsen skal kvalificere det efterfølgende arbejde i et Regionalfonds-projekt

PARTNERE: Kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, Fyns Maritime Klynge

PROJEKTØKONOMI: 600.000 kr.

FINANSIERING: 450.000 kr. Regionale ErhvervsudviklingsMidler

PERIODE: 20.12.2015-30.04.2016

Forundersøgelse - innovationssamarbejder

Svendborg Kommune ønsker med en forundersøgelse at afdække, hvordan vi på Sydfyn kan facilitere innovation og vækst via samarbejde mellem virksomheder inden for de lokale styrkepositioner; maritime erhverv, IT-erhverv og kreative erhverv.

 

Desuden skal det undersøges, hvordan vi kan udløse potentialet for kreativitet som vækstdriver ved at koble virksomhederne inden for disse styrkepositioner med nogen af områdets mange micro-virksomheder inden for de kreative erhverv – for derigennem at skabe grobund for innovation og kreativitet i forretningsudviklingen.

 

Forundersøgelsen skal afdække styrkepositionerne og deres potentielle vækstmotorer både på branche-, virksomheds- og personniveau: Hvilke institutioner og interessenter er til stede i kommunerne, hvor meget ved de om hinanden, og hvilke indsatser peger de selv på vil kunne understøtte deres vækstambitioner lokalt, nationalt og internationalt?

 

Undersøgelsen vil tilvejebringe hårde data i form af en kvantitativ afdækning af erhvervsbilledet; hvilke virksomheder findes, hvad karakteriserer dem - og hvor ligger styrkepositionerne på tværs af brancherne? På baggrund af de hårde data identificeres og interviewes relevante ressourcepersoner, for at afdække med hvilke midler – forstået som indsatser og tilbud – vi kan fremme samarbejder om udvikling af nye produkter og markeder på tværs af virksomhederne inden for IT-erhvervet og det maritime erhverv. Det skal ligeledes afdækkes, med hvad og hvordan områdets kreative virksomheder kan bidrage i udviklingsprocesserne.

 

Undersøgelsen vil samtidig søge at afdække hvilke udfordringer virksomhederne og klyngerne har i relation til synergi i samarbejder om produkt- og markedsudvikling og nye måder at tænke innovation; Hvordan arbejdes med innovation? Hvilke barrierer er der evt. for nye samarbejder? Hvilke udfordringer har de med rekruttering? Hvordan kan vi koble brancherne med relevante, lokale produktionsvirksomheder uden for styrkepositionerne? – og hvordan kan vi tilføre brancherne viden fra relevante vidensinstitutioner – herunder hvilke institutioner vil være relevante partnere i et regionalfondsprojekt.

 

Parallelt med dette undersøges det, om der kan findes inspiration i nationale og internationale forskningsresultater om vækstmotorer, for at se om erfaringer udefra kan podes på den viden, som de lokale interessenter tilvejebringer.

 

Forundersøgelsens resultater formidles som et idékatalog til fremtidige initiativer i et regionalfondsprojekt, der forventes både at involvere private udbydere/virksomheder og offentlige/kommunale interessenter.

 

Forundersøgelsen skal kvalificere det efterfølgende arbejde i et Regionalfonds-projekt sådan, at tilbud om aktiviteter, der giver mulighed for udvikling af nye produkter og samarbejder kan skræddersys til de særlige potentialer og problemstillinger, som forundersøgelsen vil afdække gælder for de lokale styrkepositioner.

 

Forundersøgelsen er finansieret af Regionale Erhvervsudviklingsmidler

 

 

 

Fremtidsfabrikken   |   fremtidsfabrikken@svendborg.dk   |   Tlf. (+45) 30174460