Fremtidsfabrikken search
facebook linkedin youtube
 

CO-CREATE SYDFYN

KLIK HER FOR MENU
INFORMATION:

PROJEKTNAVN: Co-Create

FORMÅL: Skabe

innovation og vækst i de maritime erhverv og IT-erhvervet på Sydfyn.

PARTNERE: Svendborg Kommune (ansøger), Faaborg-Midtfyn kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune, Udvikling Fyn, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Langeland Turist- og Erhvervsforening og SIMAC er partnere i projektet, mens IT Sydfyn og Work-Live-Stay er støtteorganisationer.

  

PROJEKTØKONOMI:

Samlet projekt 19,8 mio. kr.

  • heraf 9,9 mio. kr. i tilskud fra EU Socialfond
  • heraf 5,0 mio. kr. i tilskud fra Vækstforums regionale udviklingsmidler

I projektet kan der deltage 77 virksomheder og 56 iværksættere fra IT og maritime erhverv i Sydfyn og øvrige Danmark.

 

PERIODE: 01/01/2018 – 30/06/2021.

 

Udvikling og vækst i maritime erhverv og IT-virksomheder

 

Co-Create Sydfyn er titlen på et nyt projekt, der lægger sig i rækken af erhvervs-udviklingsforløb i de sydfynske kommuner, der gavner iværksættere. I denne omgang er det IT og maritime erhverv, der er målgruppen – projektet begynder 1. Januar 2018.

 

Vækst, innovation og samarbejde - det er nøgleordene og og succeskriterierne for et helt nyt projekt, Co-Create Sydfyn. Det er Svendborg Kommune, der som tovholder på EU Socialfondsprojektet Co-Create Sydfyn har ansøgt Syddansk Vækstforum om det samlede projekt i størrelsesordenen 19,8 mio. kr., heraf 14.9 mio. kr. i direkte tilskud.

 

Ud over Svendborg Kommune som tovholder er Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner med på ansøgningen. Kommunerne går i lighed med projekterne Boost Sydfyn og Medstrøm igen sammen om kompetenceudviklingsforløb for erhvervsliv, så man faciliterer innovation og vækst i de maritime erhverv og IT-erhvervet på Sydfyn.

 

 

Co-Create Sydfyn omfatter fem primære aktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder i IT og maritime erhverv:

 

1. Co-Create Business: Individuelt tilpasset, modulopbygget kompetenceudviklingsforløb, der forbedrer små og mellemstore virksomheders forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer. det kan være indenfor strategi og ledelse, market trends, innovation, salg, markedsføring, branding og kommunikation m.fl. Hver virksomhed kan sammensætte sit eget forløb med deltagelse af forskellige medarbejdere. Flere virksomheder kan gå sammen om at udvikle produkter gennem forløbet.

 

2. Co-Create Leadership: Korte, intensive kompetenceudviklingsforløb for virksomhedernes topledelse og bestyrelsesmedlemmer samt topchefer fra organisation og kommuner. Niveauet skal være højt, som ønsket af virksomhederne.

 

3. Co-Create Entrepreneur: Kollektive uddannelsesforløb, der forbedrer iværksætteres vækstrater og levedygtighed. Der startes op i små grupper med seks iværksættere i hver med et kort intensivt forløb. Derefter har de workshops fælles med virksomhederne i Co-Create Business.

 

4. Co-Create Accelerator: Den maritime Startup Hub med accelerator-forløb til udvalgte iværksættere med stort markeds- og vækstpotentiale.

5. Co-Create Advice: Klippekort til mentorer og anden specifik rådgivning som f.eks. ingeniører, advokat m.fl.

 

Hertil kommer en række tværgående aktiviteter, der tilbydes i tilknytning til projektets primære aktiviteter, bl.a. åbne faglige netværksevents, Nestor Taskforce og rekruttering 2.0.

 

Projektet er kommet i hus, har den også en national målsætning, hvor ambitionen er at gøre Sydfyn til centrum for udvikling af maritime start up’s og spin-out virksomheder. Som en del af projektet etablerer Fyns Maritime Klynge derfor også en maritim, såkaldt Startup Hub, der placerer Sydfyn på Danmarkskortet, men også leverer løsninger til et stort, internationalt marked. Hub’en placeres fysisk i Fremtidsfabrikkens IT og maritime iværksætterhus Kvægtorvet i Frederiksgade 8, med adgang til værksted og laboratorier på SIMAC.

 

 

Se pressemeddelelse her


       

 

Fremtidsfabrikken   |   fremtidsfabrikken@svendborg.dk   |   Tlf. (+45) 30174460